Pobierz inne wersje

WersjaUwagiPobierz
LiMON 4.0.1553- naprawiono wczytywanie i zapisywanie ustawień projektu
- naprawiono wczytywanie modeli 3D z teksturami
- dodano obsługę LAS 1.3 i 1.4
- naprawiono problemy z wczytywaniem plików LAS
- naprawiono problem z zapisem edycji
64bit exe
143.34 MB

LiMON 4.0.1549- naprawiono problemy z wyświetlaniem modeli 3D
- naprawiono wczytywanie modeli 3D
- naprawiono wyświetlanie markerów
- poprawiono wyświetlanie niektórych elementów dokumentów
- zaktualizowano ULDK
- naprawiono problem z automatyczną klasyfikacją
- naprawiono problem z ustawieniami intensywności
- naprawiono problem z usuwaniem dokumentów
- naprawiono problem z zamykaniem przekrojów
- poprawiono narzędzie objętości
- poprawiono link do zgłoszeń
64bit exe
152.11 MB

LiMON 4.0.1542- naprawiono niektóre problemy techniczne64bit exe
142.87 MB

LiMON 4.0.15401540
- dodano funkcje pomiaru objętości (narzędzia pomiarów i dokumenty)
- zmodyfikowano interfejs menedżera licencji
- naprawiono problem z kolorami punktów w niektórych chmurach punktów

1533
- dodano opcję wł./wył. widoczności zakresu przekroju
- naprawiono problemy ze wstawianiem modeli 3D

1530
- funkcja Przekrój została rozdzielona na Przekrój i Przekrój symetryczny
- usprawniono definiowanie kierunku patrzenia kamery w funkcjach przekroju
- dodano linie pomocnicze do funkcji przekrojów
- dodano opcję Automatycznej orientacji Z w Menadżerze przekroju
- dodano możliwość przesuwania kamery w trakcie działania funkcji przekrojów i funkcji dokumentów
- dodano funkcje wielokrotnego pomiaru długości (w poziomie i pionie) do narzędzi dokumentów
- zmodyfikowano wyświetlanie właściwości dokumentów
- dodano opcję ukrywania jednostek pomiarowych we właściwościach obiektów dokumentu
- dodano opcję zmiany źródła punktów (wydruk/widok) we właściwościach dokumentu
- dodano opcję automatycznego usuwania obiektów podczas usuwania dokumentów
- naprawiono działanie przycisku ESC dla funkcji dokumentów
- dodano Narzędzia widoku
- dodano funkcję dopasowania kamery do linii
- naprawiono problem niepoprawnego nadpisywania plików obrazu

1518
- naprawiono wczytywanie plików .xyz
- poprawiono działanie funkcji Dokumentów
- dodano obsługę Rysowania precyzyjnego do pomiaru odległości i powierzchni

1513
- dodano funkcję Rysowania precyzyjnego
- dodano opcję wstawiania markerów poprzez ręczne podanie współrzędnych
- dodano możliwość zmiany położenia nazwy markera (właściwości grupy)
- poprawiono wyświetlanie okna połączeń z serwerem
- dodano możliwośc zmiany koloru kursora
- dodano funkcję obrotu kamery wokół osi Z (domyślnie Alt+LPM)
- dodano nową funkcje obrotu kamerą wokół osi X lub Y (CTRL+Shift+LPM)
- dodano możliwość zmiany sterowania kamerą (Revit style) w Ustawieniach
- dodano przycisk do zapisu edycji obecnie zaznaczonej chmury (toolbar edycji)
- dodano funkcję do pomiaru powierzchni w dokumencie
- dodano opcję zapisywania i odczytywania dokumentów (PPM na Dokument w Menadżerze projektu)
- rozdzielono wymiarowe i pomocnicze linie dokumentu
64bit exe
87.55 MB

LiMON 4.0.1495Nowe funkcje:

1492
- dodano obsługę plików .stl
- dodano odnośnik do formularza kontaktowego w Pomoc
- naprawiono problem z otwieraniem plików .pts

1493
- zmieniono działanie filtrowania w Wybierz układ współrzędnych

1495
- poprawiono działanie WMS
- naprawiono problem ze znikaniem chmury punktów
64bit exe
87.25 MB

LiMON 3.0.1450Nowe funkcje:

- tworzenie modeli terenu na podstawie chmur punktów

- manualna klasyfikacja chmur punktów

- klasyfikacja punktów względem wybranej wysokości

- klasyfikacja punktów w określonym przedziale intensywności

- nowy system licencjonowania

- dodawanie skrótów klawiszowych

- marker kołowy

- odświeżony interfejs

- odczyt zakresu intensywności w wybranym obszarze

- poprawki drobnych błędów
64bit exe
64.91 MB

32bit exe
39.8 MB

64bit msi
64.94 MB

32bit msi
39.83 MB

LiMON 2.9.1415_64Wersja 2.9 dla użytkowników starego systemu licencjonowania64bit exe
65.19 MB

LiMON 2.6.1396 32/64 bit2.6.1396

- nowa funkcja: określanie typu danych widocznych w poszczególnych oknach

- optymalizacja wyświetlania markerów

- zoom na wyświetlane punkty podczas tworzenia przekroju

- funkcja automatycznego centrowania w punkcie

- poprawiony widok przekroju przy powiązanych widokach

- poprawki drobnych błędów

64bit exe
75.25 MB

32bit exe
47.07 MB

64bit msi
75.28 MB

32bit msi
47.12 MB

LiMON 2.4.1383 32/64 bit2.4.1383

- nowa funkcja: usuwanie zapisanych połączeń z serwerem oraz źródeł WMS

- poprawka trybu wyświetlania chmury punktów po kolorze pliku
64bit exe
75.08 MB

32bit exe
46.93 MB

64bit msi
75.11 MB

32bit msi
46.99 MB

LiMON 2.3.1382 32/64 bitUWAGA: ta wersja programu jest kompatybilna tylko z nową wersją LiMON Server.

- nowa funkcja: obsługa nowej wersji Servera LiMON
- nowa funkcja: wiązanie widoków
- nowa funkcja: ukrywanie chmur w poszczególnych widokach
- nowa funkcja: zapis do projektu przekroju łamanego, zdefiniowanej kamery oraz trybu wyświetlania
- nowa funkcja: przesuwanie opisów dokumentu
- nowa funkcja: manualna zmiana paralaksy w widoku stereo

- zmiana interfejsu: nowy layout paska widoku
- zmiana interfejsu: dodany przycisk ukrywania widocznych okien
- zmiana interfejsu: dodany przycisk do tworzenia przekroju łamanego

- poprawki istniejących funkcji
64bit exe
75.07 MB

32bit exe
46.93 MB

64bit msi
75.11 MB

32bit msi
46.98 MB

LiMON 2.3.1363 32/64 bit- nowa funkcja: dodawanie markera liniowego
- nowa funkcja: podgląd przy tworzeniu przekroju łamanego
- nowa funkcja: dodawanie linii ciągłej i przerywanej w module dokumentów
- nowa funkcja: odwrócenie selekcji warstw w oknie WMS
- nowa funkcja: opcja kursora "haircross"
- nowa funkcja: rysowanie precyzyjne (pionowe, poziome, 45º):linii przekroju; pomiaru odległości, powierzchni; markerów liniowych, powierzchniowych, wysokości względnej; linii w dokumencie
- nowa funkcja: zmiana czcionki opisów tekstowych niezależnie od opisów wymiarowania
- nowa funkcja: zapis do projektu: dokumentu, widoków oraz ustawienia kamer
- usunięty błąd: zawieszanie się aplikacji przy zmianie nazwy lub usuwaniu markerów
- usunięty błąd: nie wyświetlanie się linii wymiarowych dokumentu dodanych przy dużym przybliżeniu kamery
- drobne poprawki64bit exe
74.9 MB

32bit exe
46.77 MB

LiMON 2.3.1362 32/64 bit2.3.1362
- zmniejszenie zużycia pamięci
- poprawki drobnych błędów

64bit exe
74.91 MB

32bit exe
46.78 MB

LiMON 2.3.1352 64/32 bit2.3.1352
- nowa funkcja: wstawianie tekstu na stronie dokumentu
- nowa funkcja: centrowanie widoku na wybranym punkcie
- powiększanie: powiększanie względem położenia kursora zamiast punktu środkowego widzenia użytkownika
- przekrój: stałe wyświetlanie kierunku przekroju w oknie źródłowym
- poprawki drobnych błędów
64bit exe
74.91 MB

32bit exe
46.78 MB

64bit msi
74.97 MB

32bit msi
46.86 MB