LiMON UAV to wydajne i efektywne narzędzie do szybkiej i wygodnej klasyfikacji chmur punktów, ich edycji oraz tworzenia produktów pochodnych szczególnie pochodzących z pomiarów UAV.

Wyświetlanie danych

 • Aż do 4 widoków, w pełni obsługujących wyświetlanie w 3D
 • Tryby wyświetlania chmur punktów: RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku

Wyświetlanie powierzchni

 • Tworzenie powierzchni 3D na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Solid, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni

Wyświetlanie modeli 3D

 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE, FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych modeli, przesunięcie, obrót i skala
 

Manualna klasyfikacja chmur punktów

 • Definicja własnych schematów klasyfikacji
 • Klasyfikacja prostokątem, poligonem i korytarzem
 • Klasyfikacja powyżej i poniżej linii
 • Klasyfikacja markerem powierzchniowym
 • Klasyfikacja względem aktywnej wysokości
 • Klasyfikacja w określonym zakresie intensywności

Automatyczna klasyfikacja chmur punktów

 • Automatyczna klasyfikacja gruntu
 • Automatyczna klasyfikacja budynków
 • Automatyczna klasyfikacja roślinności
 • Edycja parametrów wszystkich trybów klasyfikacji

Współpraca z LiMON Server

 • Zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • Wybór projektu
 • Wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • Odczyt metadanych
 • Wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • Pobranie i wizualizacja danych

Obsługa WMS

 • Definicja, zapis i odczyt źródeł WMS
 • Możliwość wyboru warstw

Odczyt plików rastrowych

 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW

Przekrój

 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju łamanego
 • Definiowanie przekroju symetrycznego
 • Zadana długość / szerokość
 • Przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne przesuwanie

Moduł dokumentów

 • Wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • Definiowanie rozmiarów strony/koloru, skali,  zapis szablonu
 • Edycja linii wymiarowych i czcionki
 • Wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • Wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • Zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • Eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)

Markery wektorowe

 • Markery punktowe
 • Markery liniowe
 • Markery powierzchniowe
 • Merkery kołowe
 • Markery wysokości względnej
 • Zapis i odczyt makerów (KML, SHP, TXT, XYZ)

Pomiary

 • Pomiar odległości 3D
 • Pomiar powierzchni
 • Pomiar objętości

Snapowanie do chmury punktów

 • Włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury
 • Precyzyjne rysowanie w widoku przekroju
 

Układy współrzędnych

 • Obsługa wszystkich układów EPSG
 • Transformacje chmur punktów (dotyczy wersji: LiMON Viewer PRO, LiMON Editor, LiMON Editor PRO)

Definiowanie widoku kamery

 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu

Kostka wycięcia

 • Definiowanie w widoku
 • Definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • Dynamiczne przesuwanie 

UAV

 • Wyrównanie chmur punktów
 • Wpasowanie GCP
 • Klasyfikacja obszarów nadmiarowego pokrycia.
 • Kolorowanie chmury punktów
 • Kontrola jakości

Modele wysokościowe

NMT
NMPT
zNPT
CHM
Warstwice

Kontakt