Dane przykładowe

Pałac w Mosznej

Wielkość zbioru:46 MB
Format:LAZ
RGB:TAK
Klasy:NIE
CS:PUWG2000S6 (EPSG: 2177)
Udostępnione przez:Terramap, Kraków
System:Lotniczy, RIEGL VQ580
Data pozyskania:12.12

Góra Św. Anny

Wielkość zbioru:218 MB
Format:LAZ
RGB:TAK
Klasy:TAK
CS:PUWG2000S6 (EPSG: 2177)
Udostępnione przez:Terramap, Kraków
System:Lotniczy, RIEGL VQ580
Data pozyskania: