Porównaj wersje

Funkcjonalność

LiMON Viewer Free

LiMON Viewer

LiMON Viewer Pro

Odczyt chmur punktów

 • pliki tekstowe (ASCI, TXT)
 • pliki binarne (LAS, LAZ)
 • PTS

 *1),*2)

Odczyt plików rastrowych

 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
 *2)

Obsługa WMS

 • definicja źródeł
 • zapis i odczyt zdefiniowanych źródeł
 • wybór warstw
 • odwrócenie układu współrzędnych (X <> Y)

Wyświetlanie chmur punktów

 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • zapis/odczyt schematów wyświetlania dla wszystkich opcji 
 *1)

Tryby wyświetlania

 • widok ortogonalny
 • widok perspektywiczny
 • 3D anaglifowe

Obsługa klas

 • wyświetlanie listy klas
 • włączanie / wyłącznie widoczności poszczególnych klas

Opcje wyświetlania

 • wiele okien z pełną obsługą 3D
 • obrót 2D, obrót 3D, powiększenie, przesunięcie
 • predefiniowane widoki (góra, dół, przód, tył, prawo, lewo)
 • zapis do pliku graficznego treści dowolnego okna
 • wpasowywanie widoku
 • definicja skali wyświetlania/blokowanie przeskalowania
 • centrowanie widoku w punkcie

Definiowanie widoku kamery

 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu

Kostka przycięcia (clipping box)

 • definiowanie w widoku
 • definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • dynamiczne przesuwanie 

Układy współrzędnych

 • Obsługa wszystkich układów EPSG
 • Transformacja i zapis pliku chmury punktów jako projektu do innego układu współrzędnych

Przekroje

 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju łamanego
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • dynamiczne przesuwanie

Snapowanie do chmury punktów

 • włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury

Pomiary

 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni

Markery wektorowe

 • markery punktowe
 • markery wysokości względnej
 • markery powierzchniowe
 • zapis i odczyt makerów (KML, SHP, TXT, XYZ)

Mapa gęstości

 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)

Moduł tworzenia dokumentów

 • definiowanie rozmiarów strony/koloru, zapis szablonu
 • ustawianie skali wydruku
 • wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • edycja linii wymiarowych i czcionki
 • wstawianie i edycja opisów
 • wstawianie i edycja siatki podziału
 • wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)

Obsługa danych MMS

 • odczyt trajektorii i misji (SBET, TRJ)
 • odczyt plików wideo (WEBM)
 • odczyt plików zdjęć (MIS)
 • wyświetlanie trajektorii
 • synchronizacja zdjęći i wideo z trajektorią
 • wybór zdjeć i wideo z listy

Współpraca z LiMON Serwerem

 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Serwer
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobranie i wizualizacja danych

*1) ograniczenie do max 25 mln punktów
*2) ograniczenie do 1 otwartego pliku