Co nowego

LiMON 4.0.1491

Nowe funkcje:

Obsługa modeli 3D:

- formaty: .dae, .3ds, .obj, .fbx, .gml, .ifc
- dostępne są proste operacje na modelach: przesunięcie, skala, obrót
- modele można wyświetlać: w oryginalnym kolorze (również z teksturą), w wybranym kolorze, jako siatkę trójkątów lub dowolnie kolorować poszczególne elementy (dostępne dla .gml)
- dodano opcje testowania oświetlenia na modelach

Obsługa usługi lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK):

- przez identyfikator szukanego obiektu
- przez pełen identyfikator działki lub nazwę obrębu i numer działki
- dostępne tylko po wybraniu języka polskiego

Aktualizator programu - nowe wersje oprogramowania mogą być pobierane jako aktualizacje

Ulepszono wydajność automatycznej klasyfikacji

Zmieniono nazewnictwo oprogramowania (LiMON zamiast LiMON Viewer)

Zoptymalizowano kod, dzięki czemu szybciej wczytywane są chmury, modele, szybciej działa edycja punktów itd.

Pobierz i wypróbuj »