Porównaj wersje

Funkcjonalność

Viewer

Viewer PRO

Editor

Editor PRO

Odczyt chmur punktów

 • pliki tekstowe (ASCI, TXT)
 • pliki binarne (LAS, LAZ)
 • PTS

Odczyt plików rastrowych

 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW

Obsługa WMS

 • definicja źródeł
 • zapis i odczyt zdefiniowanych źródeł
 • wybór warstw
 • odwrócenie układu współrzędnych (X <> Y)

Wyświetlanie chmur punktów

 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • zapis/odczyt schematów wyświetlania dla wszystkich opcji 

Wyświetlanie modeli 3D

 • tworzenie modeli 3D na podstawie chmur punktów
 • wyświetlanie modeli w trybach Solid, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • wyświetlanie modeli w postaci siatki trójkątów
 • dostosowanie zakresu renderowania modeli

Tryby wyświetlania

 • widok ortogonalny
 • widok perspektywiczny
 • 3D anaglifowe

Obsługa klas

 • wyświetlanie listy klas
 • włączanie / wyłącznie widoczności poszczególnych klas

Opcje wyświetlania

 • wiele okien z pełną obsługą 3D
 • obrót 2D, obrót 3D, powiększenie, przesunięcie
 • predefiniowane widoki (góra, dół, przód, tył, prawo, lewo)
 • zapis do pliku graficznego treści dowolnego okna
 • wpasowywanie widoku
 • definicja skali wyświetlania/blokowanie przeskalowania
 • centrowanie widoku w punkcie

Definiowanie widoku kamery

 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu

Kostka przycięcia (clipping box)

 • definiowanie w widoku
 • definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • dynamiczne przesuwanie 

Układy współrzędnych

 • Obsługa wszystkich układów EPSG

Transformacje chmur punktów

 • Transformacja i zapis pliku chmury punktów do innego układu współrzędnych

Przekroje

 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju łamanego
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • dynamiczne przesuwanie

Snapowanie do chmury punktów

 • włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury

Pomiary

 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni

Markery wektorowe

 • markery punktowe
 • markery lliniowe
 • markery powierzchniowe
 • markery kołowe
 • markery wysokości względnej
 • zapis i odczyt makerów (KML, SHP, TXT)

Mapa gęstości

 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)

Moduł tworzenia dokumentów

 • definiowanie rozmiarów strony/koloru, zapis szablonu
 • ustawianie skali wydruku
 • wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • edycja linii wymiarowych i czcionki
 • wstawianie i edycja opisów
 • wstawianie i edycja siatki podziału
 • wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)

Współpraca z LiMON Serwerem

 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Serwer
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobranie i wizualizacja danych

Skróty klawiszowe

 • definiowanie własnych skrótów klawiszowych do funkcji
 • zapis i eksport pliku z definicją skrótów

Manualna klasyfikacja chmur punktów

 • definicja własnych schematów klasyfikacji
 • klasyfikacja prostokątem
 • klasyfikacja poligonem
 • klasyfikacja powyżej linii
 • klasyfikacja poniżej linii
 • klasyfikacja drogi
 • klasyfikacja markerem powierzchniowym
 • klasyfikacja względem aktywnej wysokości
 • klasyfikacja w określonym zakresie intensywności

Automatyczna klasyfikacja chmur punktów

 • automatyczna klasyfikacja gruntu
 • automatyczna klasyfikacja budynków
 • automatyczna klasyfikacja roślinności
 • edycja parametrów wszystkich trybów klasyfikacji