LiMON Viewer PRO

LiMON Viewer PRO to najbardziej zaawansowana wersja programu. Pozwala ona na wizualizacja danych LiDAR, płynną pracę na bardzo dużych zbiorach danych. Umożliwia integrację z danymi typu rastrowego, wektorowego, serwisami WMS. Wersja wyposażona została w moduł do tworzenia dokumentów oraz możliwość współpracy z LIMON Server
LiMON Viewer to zaawansowana przeglądarka 3D danych LiDAR. Opracowane przez nasz zespół algorytmy reorganizacji i wyświetlania danych źródłowych pozwalają na płynną pracę na zbiorach przekraczających miliard punktów. Przeglądarka oferuje możliwość pracy nawet na prostym i niezaawansowanym sprzęcie klasy PC. Dodatkowo posiada przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs oraz polską wersję językową.
 
LiMON Viewer to doskonałe narzędzie dla osób, firm i organizacji tworzących produkty oparte o technologię LiDAR, bądź będących ich końcowym użytkowikiem.

YouTube

Wyświetlanie danych

 • Aż do 4 widoków, w pełni obsługujących wyświetlanie w 3D
 • Tryby wyświetlania chmur punktów: RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku

Wyświetlanie modeli 3D

 • Tworzenie modeli 3D na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie modeli w trybach Solid, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie modeli w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania modeli
YouTube
YouTube

Współpraca z LiMON Server

 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobranie i wizualizacja danych

Obsługa WMS

 • Definicja, zapis i odczyt źródeł WMS
 • Możliwość wyboru warstw
YouTube
YouTube

Odczyt plików rastrowych

 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW

Przekrój

 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju polilinią
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • dynamiczne przesuwanie
YouTube
YouTube

Moduł dokumentów

 • wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • definiowanie rozmiarów strony/koloru, skali,  zapis szablonu
 • edycja linii wymiarowych i czcionki
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)

Markery wektorowe

 • markery punktowe
 • markery liniowe
 • markery powierzchniowe
 • merkery kołowe
 • markery wysokości względnej
 • zapis i odczyt makerów (KML, SHP, TXT, XYZ)
YouTube
YouTube

Pomiary

 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni

Snapowanie do chmury punktów

 • włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury
 
YouTube
YouTube

Układy współrzędnych

 • Obsługa wszystkich układów EPSG
 • Transformacje chmur punktów (dotyczy wersji: LiMON Viewer PRO, LiMON Editor, LiMON Editor PRO)

Definiowanie widoku kamery

 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
YouTube
YouTube

Kostka wycięcia

 • definiowanie w widoku
 • definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • dynamiczne przesuwanie 

Mapa gęstości

 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)
YouTube