LiMON Server

LiMON Server pozwala na prostą i wygodną pracę z chmurami punktów bez konieczności uciążliwego manipulowania i wyszukiwania odpowiednich plików z danymi. Chmura punktów przechowywana jest na serwerze opartym o bazę danych i automatycznie udostępniana uprawnionym użytkownikom.

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik szybko i wygodnie ma dostęp do interesujących go danych. Wystarczy wybrać odpowiedni projekt i wskazać obszar, z którego dane zostaną automatyczne pobrane i wyświetlone w aplikacj LiMON Viewer. Pozwala to na zwiększenie skuteczności i wydajności pracy na dowolnie dużych i skomplikowanych zbiorach danych LiDAR. Znacznie skraca także proces wdrożenia i ułatwia rozpoczęcie efektywnego korzystania z danych LiDAR.

LiMON Server posiada komplet narzędzi do zarządzania kontami użytkowników zapewniając pełną kontrolę nad zakresem i sposobem udostępniania danych. 

Dane przechowywane są w formie rozproszonej i mogą fizycznie znajdować się w różnych lokalizacjach. Pomimo tego są natychmiast dostępne dla każdego użytkownika w wygodny i przejrzysty sposób.

W połączaniu z naszą doskonałą przeglądarką LiMON Viewer, LiMON Server jest idealnym narzędziem dla Samorządów, Planistów, Architektów i innych grup użytkowników pracujących na chmurach punktów.