Dane osobowe

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

I.     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest DEPHOS SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rodziny Poganów 63, 32-080 Zabierzów.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować drogą elektroniczną (e-mail: do@limon.eu) lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 

II.     CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu instalacji oprogramowania LiMON oraz aktualizacji w/w oprogramowania na podstawie Twojej zgody. Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez DEPHOS SOFTWARE sp. z o.o. w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i usługach DEPHOS SOFTWARE sp. z o.o. albo na udostępnienie Twoich danych osobowych przez DEPHOS SOFTWARE sp. z o.o. spółkom z grupy kapitałowej DEPHOS w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i usługach spółek z grupy kapitałowej DEPHOS, Twoje dane osobowe przetwarzamy także w tych celach, w zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę.

 

III.     KATEGORIE TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, kraj, w zakresie w jakim je nam udostępniłeś.

 

IV.     ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotom współpracującym z DEPHOS SOFTWARE sp. z o.o. w zakresie obsługi informatycznej, agentom produktów i usług DEPHOS SOFTWARE sp. z o.o. Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych przez DEPHOS SOFTWARE sp. z o.o. spółkom z grupy kapitałowej DEPHOS w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i usługach spółek z grupy kapitałowej DEPHOS, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione spółkom z grupy kapitałowej DEPHOS.

 

V.     PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

 

VI.     OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu aż cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VII.     TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

- Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

- Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- Prawo do usunięcia danych (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli);

- Prawo ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych).

- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych („sprzeciw marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu);

- Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);

- Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na następujący adres e-mail: do@limon.eu. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

VIII     INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże by mieć możliwość korzystania z wersji testowej oprogramowania LiMON Viewer, uzależniamy od wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez DEPHOS SOFTWARE sp. z o.o. w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i usługach DEPHOS SOFTWARE sp. z o.o.

 

IX     INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH

Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie przy instalacji oprogramowania LiMON.